Ładuję...

Regulamin

Wysyłka

Wysyłka (na terenie Polski):

 • Zamówiony towar jest dostarczany do Państwa przez firme kurierską do 2 dni roboczych.
 • Meble ze stali nierdzewnej z wyjątkiem oznaczonych są dostarczane w terminie od 10 do 21 dni w zależności od długości cyklu produkcyjnego.
 • Jeśli zamówienie nie może być zrealizowane z powodu braków magazynowych, zostanie ono potwierdzone pisemnie z podaniem terminu realizacji.
 • Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie naszej firmy
 • Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł (netto) dostarczamy na koszt dostawcy.
 • Do zamówień poniżej tej kwoty należy doliczyć 20 zł netto kosztów przesyłki.
 • Przy odbiorze przesyłki od kuriera Klient jest zobowiązany rozpakować i sprawdzić towar i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół wraz z kurierem uszkodzenia nie ujęte w protokole nie mogą być podstawą reklamacji towaru

Wysyłka (Unia Europejska):

 • Sposób oraz koszty dostawy do Unii Europejskiej zależą od wielkości zamówienia i zostaną uzgodnione po złożeniu zamówienia.
Prywatność
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastroproces Dagmar Słowiński z siedzibą w Łodzi przy ul. Władysława Reymonta 4; 93-491 Łódź. NIP 728-113-02-40 REGON 140388381. e-mail: biuro@gastroproces.pl tel.: 42 676 75 40
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.6 ust. 1 lit. b. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; i/lub na podstawie art.6 ust. 1 lit. a. tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w niedalekie przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Z powyższych praw można skorzystać przez kontakt e-mail: biuro@gastroproces.pl lub listownie - Gastroproces; ul. Władysława Reymonta 4; 93-491 Łódź.
Zwroty

W czasie 7 dni od odbioru zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu. Pobierana jest opłata manipulacyjna wynosząca 10% wartości zamówienia. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, jeśli produkt nie był używany, ani w żaden sposób uszkodzony, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością.

Nie przyjmujemy zwrotów mebli robionych na specjalne zamówienie (niestandardowe wymiary itp.) oraz produktów sprowadzanych na specjalne zamówienia (nie bedacych w bieżącej ofercie)

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, w ramach uprawnień wynikających rękojmi. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru wraz z fakturą. Koszt transportu nie wynikający z winy sprzedawcy ponosi Klient. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej FedEx lub Poczty Polskiej. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

Gwarancja oraz prawo do zwrotu nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Zasady zakupów
Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w \"Twoim koszyku\" poprawnie wypełniony formularz zamówienia.
Klienci wpisani do naszej bazy mogą zarejestrować się w sklepie podając jedynie e-mail (login) i hasło.
W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie.
Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów w celu weryfikacji zamówienia.
Płatności
Przy odbiorze:
Mogą Państwo zapłacić za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze. Przygotowanie odliczonej kwoty znacznie ułatwi rozliczenie
Przelew:
Możecie Państwo dokonać przelewu na nasze konto na podstawie wystawionej faktury proforma. Po otrzymaniu środków prześlemy Państwu zamówiony towar.
Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji warunków płatności.
Ceny w sklepie są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
Informacje ogólne
Legalizacja przyrządów pomiarowych używanych w celach komercyjnych należy do klienta.
Zdjęcia w sklepie mają charakter poglądowy. Właściwy produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu.
Aby zwiększyć czytelność zdjęć, niektóre wyroby zostały pokazane z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzacym w ich skład.
Wyroby w sklepie moga zostać zastąpione innymi o niegorszych właściwościach (parametrach) bez powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie w całości lub części, bez zezwolenia zabronione.