Oferujemy wyposażenie dla gastronomii, urządzenia gastronomiczne z serwisem i projekty lokali.

Connect with Facebook

Polityka prywatności

Sklep otoGastro.pl prowadzony jest przez Dagmara Słowińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gastroproces w Łodzi, ul. Władysława Reymonta 4 93-491 Łódź  NIP 728-113-02-40, REGON 1400388381.

Otogastro.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie podmiotom gospodarczym, jednostkom budżetowym itp.

Otogastro.pl nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w związku z tym nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy.

Celem przetwarzania jakichkolwiek danych adresowych czy kontaktowych jest wyłącznie realizacja zamówienia.

Dane te nie będą przekazywane żadnym podmiotom czy osobom trzecim z wyjątkiem danych teleadresowych firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłki.